Zostaliśmy laureatami Konkursu „Działania Godne Uwagi”!
17 marca w Poznaniu odbyła się Konferencja pn. „Przyszłość i inspiracje dla III sektora w Wielkopolsce – Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”.
W Konkursie, którego celem było upowszechnianie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej, laureatów wskazała zarówno specjalnie powołania Kapituła, jak i Internauci. Wręczaniu statuetek i dyplomów towarzyszyła burza oklasków. Podczas prezentacji laureatów każda zwycięska inicjatywa została krótko przybliżona wszystkim uczestnikom. Laureatami Konkursu „Działania Godne Uwagi” 2015 w subregionie pilskim zostali:

- „Ceramiczny street art”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Na Górze
- „Uczymy się z przyjemnością! – pomoc dzieciom i młodzieży w nauce – wolontariat”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile
- „Adaptacja dawnego hangaru kajakowego na stanicę turystyczną”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Krajna Motors Team
- „Budowa toru do pojazdów zdalnie sterowanych i sceny w Pokrzywnie”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pokrzywa

- Nagroda Internautów: „Adaptacja dawnego hangaru kajakowego na stanicę turystyczną”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Krajna Motors Team.

Serdecznie dziękujemy za Wasze głosy!
<<- Powrót