Zostań wolontariuszem na Muzycznej Ćwiartce!
Chcesz zdobywać doświadczenie w wolontariacie sportowym? Chcesz dowiedzieć się jak organizuje się duże wydarzenia sportowe? Chcesz pomóc przy najbardziej muzykalnej imprezie sportowej w kraju? Zgłoś się jako wolontariusz Muzycznej Ćwiartki i rozpocznij swoją przygodę z wolontariatem sportowym. Praca w dniach 19-20 kwietnia 2013r.

Podczas II Muzycznej Ćwiartki wolontariusze będą pomagać m.in przy:
- Obsłudze biura zawodów (przygotowanie biura, przygotowanie oraz wydawanie pakietów startowych, obsługa depozytu, udzielanie informacji zawodnikom)
- Obsługa trasy (rozstawiesznie taśm, znaków informacyjnych, ustawianie barier zabezpieczających)
- Obsługa startu i mety (wręczanie medali, rozstawianie barier zabezpieczających, bram dmuchanych, rozwieszanie banerów reklamowych)
- Obsługa punktu odżywczego (przygotowanie kubków z wodą, podawanie wody zawodnikom, prace porządkowe po zawodach)
- Obsłudze ceremonii dekoracji (Scena - Pilska Wyspa)
- Wszelkich innych zadaniach związany z organizacją biegu koordynowanych przez 4Run Team Piła.

Praca przy organizacji Muzycznej Ćwiartki to nie tylko obowiązki. Organizatorzy zapewniają m.in.:
- Podstawowe szkolenie dla wolontariusza, potwierdzone Certyfikatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile,
- Zdobycie doświadczenia przy organizacji dużych imprez sportowych co może pomóc w dalszej karierze w wolontariacie sportowym lub dalszym życiu zawodowym,
- Ciepły posiłek,
- Ubezpieczenie na czas pracy przy biegu,
- Możliwość dalszej współpracy przy organizowaniu podobnych wydarzeń sportowych,
- Pracę w przyjaznej atmosferze z dynamicznym zespołem organizatorów,
- Nowe znajomości,
- Zabawę przy muzyce na zakończenie zawodów,
- Certyfikaty potwierdzające pracę wolontarystyczną na rzecz Muzycznej Ćwiartki.

Informacje o biegu na stronie:
http://www.muzycznacwiartka.pl/

Film promujący wolontaraiat na Muzycznej Ćwiartce:Ważne informacje!
Każdy wolontariusz biorący udział w organizacji Muzycznej Ćwiartki musi posiadać podstawowe szkolenie dla wolontariusza.
Szkolenia są sukcesywnie prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Dodatkowo wolontariusze będą brali udział w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorami z klubu 4Run Team Piła – głównego organizatora biegu.

Chęć udziału w wolontariacie prosimy zgłaszać pod adresem e-mailowym (w temacie prosimy podać Muzyczna Ćwiartka) biuro@f-time.pl
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 517713971.

<<- Powrót