Relacja z Gali Wolontariatu, która odbyła się 5 grudnia w Fabryce Emocji w Pile.

Gala Wolontariatu

5 grudnia jak co roku obchodziliśmy Dzień Wolontariusza. Uroczysta Gala Wolontariatu odbyła się w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury.
Przybyli licznie wolontariusze, którzy cały rok pracowali w różnych miejscach miasta i powiatu, w różnych organizacjach-przede wszystkim w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Pile. Wśród gości pojawili się: Starosta Pilski - Mirosław Mantaj, Prezydent Miasta Piły - Piotr Głowski, wielu radnych Rady Mista i Powiatu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych. Gości powitał prezes SCW Andrzej Sadkowski. Uroczystość poprowadziły prześliczne przedstawicielki zespołu „Kachy”, które także przygotowały część artystyczną pod kierownictwem Przemysława Krakowiaka i przy akompaniamencie Ryszarda Sójki.
Pierwsza część uroczystości to wręczenie dyplomów za udział w konkursie „Barwy Wolontariatu”. Decyzją zarządu wysłano do Poznania do etapu wojewódzkiego sześć prac - po trzy z gminy i powiatu.
Kapituła konkursu w osobach: Prezes Andrzej Sadkowski, Harcmistrz ZHP - Grzegorz Rzymski, skarbnik SCW Grażyna Dobosz i koordynator Bożena Przesmycka nominowali prace następujących wolontariuszy:
- Monikę Biegowską - wolontariuszkę pracującą w świetlicy socjoterapeutycznej,
- Karinę Tafelską-wolontariuszkę pracującą z seniorami w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych - laureatkę III miejsca -Martę Sygit z Liceum Salezjańskiego-pracującą w wielu różnych miejscach,
-laureatów II miejsca - Klub Wolontariatu „Miej Serce” z Gimnazjum nr 5 w Pile wraz z opiekunem-Barbarą Jankowską oraz uczniów: Klaudię Starkowską, Klaudię Leszczewicz, Mateusza Lalka, Martynę Lalka, Paulinę Ciepłuch i Katarzynę Piętka.
- laureaci I miejsca - Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej- z panem prezesem - doktorem Pawłem Wiszniewskim.

Do etapu powiatowego Kapituła w osobach: Prezes Andrzej Sadkowski, Harcmistrz ZHP - Grzegorz Rzymski, Przewodniczący Komisji do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Radzie Powiatu - pan Kazimierz Sulima, skarbnik SCW Grażyna Dobosz i koordynator Bożena Przesmycka nominowali prace następujących wolontariuszy:
- Daniela Niżyńskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych - bardzo aktywnego wolontariusza już od gimnazjum,
- Małgorzatę Syrek z Liceum Salezjańskiego - pracującą w świetlicy,
- Karolinę Iwańską i Justynę Lisiak - aktywne w różnych akcjach wolontariuszki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile,
- wolontariuszy ze Szkoły Policji w Pile,
-laureatka III miejsca - pani Wiesława Birecka z DPS w Pile,
- laureatka II miejsca - pani Justyna Fit - wolontariuszka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,
- miejsce I - Ewa Budnik i Magdalena Jasińska — wolontariuszki z DPS Rzadkowo.

W drugiej części nastąpiła uroczystość wręczenia symbolicznych odzaczeń wolontariusza - tzw. „łapki” - organizatorom wolontariatu w różnych placówkach oraz wolontariuszom, którzy pracowali w wolontariacie stałym co najmniej rok - czasem krócej ale bardziej intensywnie - chociaż liczenie godzin w pracy wolontariusza jest bardzo subiektywną sprawą.....czasem jedna godzina jest cenniejsza niż cały miesiąc. Ta grupa to tylko część odznaczonych - uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół średnich otrzymali łapki na zakończenie roku - w kwietniu i w czerwcu w swoich szkołach. Jest to ogromna rzesza ludzi z miasta i powiatu.
Lista odznaczonych:
1. Pan Grzegorz Wądołowski - dyrektor Zespołu Szkół nr2, radny Rady Powiatu,
2. Pan Marek Święszkowski-dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimn.im St. Staszica,
3. Pani Wanda Szaniawska - pedagog w Szkole Podstawowej nr 7,
4. Pan Marcin Maziarz - dziennikarz portalu internetowego Życie Piły, twórca zbiórki szpiku - sam także jest dawcą szpiku,
5. Pan Roman Badziąg - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5,
6. Pani Wanda Wiśniewska - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1,
7. Pani Anna Pyziak - nauczyciel w Liceum Salezjańskim,
8. Pani Krystyna Bryśkiewicz - wolontariuszka w klubie Amazonek,
9. Pani Hanna Rożej - wolontariuszka w kole Nafty - Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
10. Pani Anna Grabowska - to samo koło Nafty,
11. Pani Małgorzata Guja - wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej,
12. Pani Janina Rudzik - również wolontariuszka w DPS,
13. Pani Anna Fons - wolontariuszka w Szkole Policji oraz w Towarzystwie Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej,
14. Barbara Lubaszczuk - nauczyciel w OHP,
15.Justyna Fit - wolontariuszka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.

Poniżej link do artykułu w Naszym Mieście (video w artykule), do galerii Regionalnego Centrum Kultury oraz video i kilka zdjęć od Tomka Dobosza.

Artykuł z galerią i filmem na portalu Nasze Miasto

Galeria RCK
<<- Powrót