"Realna Akcja" ruszyła!
Dziś o godzinie 9.00 rozpoczęła się odprawa uczestników. Godzinę później prace ruszyły!
Od samego rana organizatorzy przygotowywali uczestników do pracy na rzecz miasta i osób potrzebujących wsparcia.
Wolontariusze otrzymali koszulki, niezbędne narzędzia oraz ulotki informujące o akcji. Naszych gości z zagranicy i z terenu całego kraju przywitali gospodarze miasta z Prezydentem Piotrem Głowskim na czele. Kilka powitalnych słów wygłosił również Senator RP Mieczysław Augustyn.
Po oficjalnej części spotkania wolontariusze wraz z liderami grup wyruszyli na stanowiska pracy.
Spośród stuosobowej grupy wolontariuszy z całego świata aż 2/3 to mieszkańcy naszego miasta. W tym także nasi wolontariusze ze Stowarzyszenia (ponad 20 osób).

Oto kilka zdjęć z inauguracji Realnej Akcji oraz "realna" praca wolontariuszy widziana okiem obiektywu Tomka Dobosza.
<<- Powrót