21 lutego 2011 odbyło się I Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków SCW w Pile.
Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu oraz wybrano nowe władze-Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.
Oto ich składy:

Zarząd:
Prezes Andrzej Sadkowski
W-ce prezesMieczysław Augustyn Senator RP
SkarbnikDariusz Rajek
SekretarzRyszard Pyziak
CzłonekGrażyna Dobosz
Komisja Rewizyjna:
PrzewodniczącyKrzysztof Wróblewski
CzłonekTeresa Brzezińska
CzłonekMarlena Bakuła-Zdzierela
<<- Powrót